Daawa And Tableegh of Deen-ul-Islaam

Home  >>  Daawa And Tableegh of Deen-ul-Islaam

Daa’wa And Tableegh of Deen-ul-Islaam

 Daar-ul-Ehsaan USA

Daawa Schedule

Weekly

  •  Local Daa’wa and Tableegh

Bi-Weekly

  • Daa’wa in neighboring town for 1 whole day

Monthly

  • Daa’wa in neighboring town for a whole weekend (Friday night to Sunday evening)

 


What is Daar-ul-Ehsaan      Introduction   |    Home

Skip to toolbar